Nowości
Green Mouse ROCA 60S
Green Mouse ROCA 60S

2 214,00 zł

szt.
Green Mouse ROCA 55K
Green Mouse ROCA 55K

2 147,00 zł

szt.
Green Mouse ROCA 55
Green Mouse ROCA 55

2 048,00 zł

szt.
Szczotka Vess SPR-1200
Szczotka Vess SPR-1200

70,00 zł

szt.
Szczotka Vess TY-980
Szczotka Vess TY-980

75,00 zł

szt.
Szczotka fryzjerska Vess C-130
Szczotka fryzjerska Vess C-130

85,00 zł

szt.
Grzebień Beuy Pro 107 Carbon
Grzebień Beuy Pro 107 Carbon

90,00 zł

szt.
Grzebień Beuy Pro 101 Gray with Scale
Grzebień Beuy Pro 101 Gray with Scale

75,00 zł

szt.
Grzebień Beuy Pro 101 Carbon
Grzebień Beuy Pro 101 Carbon

90,00 zł

szt.
Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ITTE

 

§ 1

Definicje

Uzyte w Regulaminie pojecia oznaczaja:

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bedaca osoba

prawna, ktorej przepisy szczegolne przyznaja zdolnosc prawna, ktora dokonuje

Zamowienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin - niniejszy Regulamin swiadczenia uslug droga elektroniczna w ramach sklepu

internetowego www.leadercomb.com ;

4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostepny pod www.leadercomb.com, za

posrednictwem ktorego Klient moze w szczegolnosci skladac Zamowienia;

5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedazy -umowa sprzedazy Towarow w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

zawarta pomiedzy HAIR Republic Sp.z.o.o z siedziba przy Aleja Niepodległości 235/237/7 , 02-009 Warszawa, NIP 1133023779, REGON 387630110 KRS 0000869294 a Klientem, zawierana

z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczegolnych warunkach sprzedazy konsumenckiej ustawa z dnia 27 lipca 2002

r. o szczegolnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu

Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o swiadczeniu uslug droga elektroniczna -ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o

swiadczeniu uslug droga elektroniczna (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamowienie - oswiadczenie woli Klienta, zmierzajace bezposrednio do zawarcia

Umowy sprzedazy, okreslajace w szczegolnosci rodzaj i liczbe Towaru.

§ 2

Postanowienia ogolne

Niniejszy Regulamin okresla zasady korzystania ze sklepu internetowego dostepnego pod

adresem www.leadercomb.com .

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o ktorym mowa w art. 8 Ustawy o swiadczeniu

uslug droga elektroniczna.

2. Sklep internetowy, dzialajacy pod adresem www.leadercomb.com, prowadzony jest przez HAIR Republic Sp.z.o.o z siedziba przy Aleja Niepodległości 235/237/7 , 02-009 Warszawa, NIP 1133023779, REGON 387630110 KRS 0000869294, adres mailowy:

herbinkostiantyn@itte.one

3. Niniejszy Regulamin okresla w szczegolnosci :

3.1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu

internetowego;

3.2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktow dostepnych

w ramach sklepu internetowego;

3.3. warunki i zasady skladania droga elektroniczna Zamowien w ramach sklepu

internetowego;

3.4. zasady zawierania Umow sprzedazy z wykorzystaniem uslug swiadczonych w

ramach Sklepu Internetowego.

4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we wlasnym zakresie uzyskac

dostep do stanowiska komputerowego lub urzadzenia koncowego, z dostepem do

Internetu.

5. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa prowadzacy sklep www.leadercomb.com zastrzega

sobie mozliwosc ograniczenia swiadczenia uslug za posrednictwem Sklepu internetowego

do osob, ktore ukonczyly wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostana o

powyzszym powiadomieni.

6. Klienci moga uzyskac dostep do niniejszego Regulaminu w kazdym czasie za

posrednictwem odsylacza zamieszczonego na stronie glownej serwisu Regulamin oraz

pobrac go i sporzadzic jego wydruk.

7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczegolnosci ich

opisy, parametry techniczne i uzytkowe oraz ceny, stanowia zaproszenie do zawarcia

umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§3

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczecia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego

ramach.

2. Rejestracja nastepuje poprzez wypelnienie i zaakceptowanie formularza

rejestracyjnego, udostepnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrazenie zgody na tresc Regulaminu oraz podanie

danych osobowych oznaczonych jako obowiazkowe.

4. HAIR Republic Sp.z.o.o z siedziba przy Aleja Niepodległości 235/237/7 , 02-009 Warszawa, NIP 1133023779, REGON 387630110 KRS 0000869294moze pozbawic Klienta prawa do

korzystania ze Sklepu Internetowego, jak rowniez moze ograniczyc jego dostep do czesci lub

calosci zasobow Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku

naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczegolnosci, gdy Klient:

4.1. podal w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawda,

niedokladne lub nieaktualne, wprowadzajace w blad lub naruszajace prawa

osob trzecich,

4.2. dopuscil sie za posrednictwem sklepu internetowego naruszenia dobr

osobistych osob trzecich, w szczegolnosci dobr osobistych innych klientow

sklepu internetowego,

4.3. dopusci sie innych zachowan, ktore zostana uznane przez HAIR Republic Sp.z.o.o z siedziba przy Aleja Niepodległości 235/237/7 , 02-009 Warszawa, NIP 1133023779, REGON 387630110 KRS 0000869294 za zachowania niezgodne z obowiazujacymi przepisami prawa lub

ogolnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzace w dobre imie HAIR Republic Sp.z.o.o z siedziba przy Aleja Niepodległości 235/237/7 , 02-009 Warszawa, NIP 1133023779, REGON 387630110 KRS 0000869294

5. Osoba, ktora zostala pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie

może dokonac powtornej rejestracji bez uprzedniej zgody HAIR Republic Sp.z.o.o z siedziba przy Aleja Niepodległości 235/237/7 , 02-009 Warszawa, NIP 1133023779, REGON 387630110 KRS 00008692946. W celu zapewnienia bezpieczenstwa przekazu komunikatow i danych w zwiazku ze

swiadczonymi w ramach Witryny uslugami, Sklep internetowy podejmuje srodki

techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrozenia bezpieczenstwa

swiadczonych uslug, w szczegolnosci srodki sluzace zapobieganiu pozyskiwania i

modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesylanych w Internecie.

7. Klient zobowiazany jest w szczegolnosci do:

7.1. niedostarczania i nieprzekazywania tresci zabronionych przez przepisy

prawa, np. tresci propagujacych przemoc, znieslawiajacych lub naruszajacych

dobra osobiste i inne prawa osob trzecich,

7.2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposob nie zaklocajacy jego

funkcjonowania, w szczegolnosci poprzez uzycie okreslonego oprogramowania

lub urzadzen,

7.3. niepodejmowania dzialan takich jak: rozsylanie lub umieszczanie w

ramach Sklepu internetowego niezamowionej informacji handlowej (spam),

7.4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposob nieuciazliwy dla innych

klientow oraz dla HAIR Republic Sp.z.o.o z siedziba przy Aleja Niepodległości 235/237/7 , 02-009 Warszawa, NIP 1133023779, REGON 387630110 KRS 0000869294,

7.5. korzystania z wszelkich tresci zamieszczonych w ramach Sklepu

internetowego jedynie w zakresie wlasnego uzytku osobistego,

7.6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposob zgodny z przepisami

obowiazujacego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,

postanowieniami Regulaminu, a takze z ogolnymi zasadami korzystania z sieci

Internet.

§4

Procedura zawarcia Umowy sprzedazy

1. W celu zawarcia Umowy sprzedazy za posrednictwem Sklepu internetowego nalezy wejsc

na strone internetowa www.qi-shop.pl, dokonac wyboru produktow, podejmujac kolejne

czynnosci techniczne w oparciu o wyswietlane Klientowi komunikaty oraz informacje

dostepne na stronie.

2. Wybor zamawianych Towarow przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do

koszyka.

3. W trakcie skladania Zamowienia do momentu nacisniecia przycisku Kupuje i placę Klient

ma mozliwosc modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W

tym celu nalezy kierowac sie wyswietlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami

dostepnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystajacego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbednych

danych, wyswietlone zostanie podsumowanie zlozonego Zamowienia. Podsumowanie

zlozonego Zamowienia bedzie zawierac informacje dotyczace:

4.1. przedmiotu zamowienia,

4.2. jednostkowej oraz lacznej ceny zamawianych produktow lub uslug, w tym

kosztow dostawy oraz dodatkowych kosztow (jesli wystepuja),

4.3. wybranej metody platnosci,

4.4. wybranego sposobu dostawy,

5. W celu wyslania Zamowienia konieczne jest dokonanie akceptacji tresci Regulaminu,

podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiazkowe oraz nacisniecie przycisku

Kupuje i place.

6. Wyslanie przez Klienta Zamowienia stanowi oswiadczenie woli zawarcia z HAIR Republic Sp.z.o.o z siedziba przy Aleja Niepodległości 235/237/7 , 02-009 Warszawa, NIP 1133023779, REGON 387630110 KRS 0000869294 Umowy sprzedazy, zgodnie z trescia Regulaminu.

7. Po zlozeniu Zamowienia, Klient otrzymuje wiadomosc e-mail z potwierdzeniem

zamowienia, zawierajaca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementow

Zamowienia.

8. Umowe traktuje sie za zawarta z momentem otrzymania przez Klienta wiadomosci e-mail,

o ktorej mowa powyzej.

9. Umowa sprzedazy zawierana jest w jezyku polskim, o tresci zgodnej z Regulaminem.

§5

Dostawa

Dostawa Towarow odbywa sie pod adres wskazany przez Klienta w trakcie skladania

Zamowienia.

1. Dostawa zamowionych Towarow odbywa sie przesylka kurierska, lub klient moze

odebrac towar osobiscie w sklepie stacjonarnym firmy (ITTE ul. Kaliska 23, U2 02-316 Warszawa ). Koszty dostawy sa podane na stronie www.leadercomb.com Dodatkowo

koszty dostawy zostana wskazane w czasie skladania Zamowienia.

2. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych liczac od dnia

zaksiegowania srodkow wyslanych przez z tytulu zlozonego Zamowienia.

3. Klienci moga uzyskac dostep do niniejszego Regulaminu w kazdym czasie za

posrednictwem odsylacza zamieszczonego na stronie glownej serwisu Regulamin oraz

pobrac go i sporzadzic jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostepnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych

postanowien Umowy sprzedazy Towarow nastepuje poprzez przeslanie Klientowi na podany

adres e-mail oraz poprzez dolaczenie do przesylki zawierajacej Towar, paragonu fiskalnego

lub faktury VAT.

§6

Ceny i metody platnosci

1. Ceny Towarow podawane sa w zlotych polskich i zawieraja wszystkie skladniki, w tym

podatek VAT (z wyroznieniem wysokosci stawki), cla oraz wszelkie inne skladniki.

2. Klient ma mozliwosc uiszczenia ceny:

2.1 Na naszym sklepie platnosci obslugiwane sa przez firme Blue Media S.A z siedziba

w

Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.,

2.2 Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,

2.3 odbiór osobisty.

§ 7

Uprawnienie do odstapienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego,

przysluguje na podstawie przepisow prawa prawo do odstapienia od umowy zawartej na

odleglosc, bez podania przyczyny, skladajac stosowne oswiadczenie na pismie, w terminie

14 dni i wysylajac je na adres HAIR Republic Sp.z.o.o z siedziba przy Aleja Niepodległości 235/237/7 , 02-009 Warszawa, NIP 1133023779, REGON 387630110 KRS 0000869294 podany w

niniejszym Regulaminie.

2. Termin 14-dniowy liczy sie od dnia, w ktorym nastapilo dostarczenie Towaru.

3. Prawo do odstapienia od umowy przez konsumenta jest wylącznie w przypadku

przekroczenia czasu o ktorym mowa w pkt 2.

4. W przypadku odstapienia od umowy zawartej na odleglosc, umowa jest uwazana za

niezawarta. To, co strony swiadczyly, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ze

zmiana byla konieczna w granicach zwyklego zarzadu. Zwrot powinien nastapic

niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni. Zakupiony towaru nalezy zwrocic na

ponizszy adres:

HAIR Republic Sp.z.o.o z siedziba przy Aleja Niepodległości 235/237/7 , 02-009 Warszawa, NIP 1133023779, REGON 387630110 KRS 0000869294

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostac opakowany w odpowiedni sposob,

zapewniajacy brak uszkodzen przesylki w trakcie transportu.

6. Koszt opakowania i odeslania towaru ponosi Klient.

§ 8

Reklamacje dotyczace Towarow

1. HAIR Republic Sp.z.o.o z siedziba przy Aleja Niepodległości 235/237/7 , 02-009 Warszawa, NIP 1133023779, REGON 387630110 KRS 0000869294 jako sprzedawca odpowiada wobec

Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodnosc

z Umowa sprzedazy Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie okreslonym

Ustawa o szczegolnych warunkach sprzedazy konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikajace z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na

podstawie niniejszego Regulaminu, nalezy kierowac na adres mailowy

herbinkostiantyn@itte.one lub HAIR Republic Sp.z.o.o z siedziba przy Aleja Niepodległości 235/237/7 , 02-009 Warszawa, NIP 1133023779, REGON 387630110 KRS 0000869294zobowiazuje sie

do rozpatrzenia kazdej reklamacji w terminie do [14]dni, a gdyby to nie bylo mozliwe, do

poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Klient moze zadac wymiany Towaru na wolny od wad lub usuniecia wady. Jezeli Towar

sprzedany ma wade, Klient moze takze zlozyc oswiadczenie o obnizeniu ceny albo

odstapieniu od umowy, chyba ze HAIR Republic Sp.z.o.o z siedziba przy Aleja Niepodległości 235/237/7 , 02-009 Warszawa, NIP 1133023779, REGON 387630110 KRS 0000869294

niezwlocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wade usunie. Klient nie moze

odstapic od umowy, jezeli wada jest nie istotna.

§ 9

Reklamacje w zakresie swiadczenia uslug droga elektroniczna

1. HAIR Republic Sp.z.o.o z siedziba przy Aleja Niepodległości 235/237/7 , 02-009 Warszawa, NIP 1133023779, REGON 387630110 KRS 0000869294 podejmuje dzialania w celu

zapewnienia w pelni poprawnego dzialania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z

aktualnej wiedzy technicznej i zobowiazuje sie usunac w rozsadnym terminie wszelkie

nieprawidlowosci zgloszone przez Klientow.

2. Klient zobowiazany jest niezwlocznie powiadomic HAIR Republic Sp.z.o.o z siedziba przy Aleja Niepodległości 235/237/7 , 02-009 Warszawa, NIP 1133023779, REGON 387630110 KRS 0000869294 o wszelkich nieprawidlowosciach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu

Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidlowosci zwiazane z funkcjonowaniem Sklepu Klient moze zglaszac

pisemnie na adres: HAIR Republic Sp.z.o.o z siedziba przy Aleja Niepodległości 235/237/7 , 02-009 Warszawa, NIP 1133023779, REGON 387630110 KRS 0000869294, mailowo pod

adres hairspacewarsaw@gmail.com lub przy uzyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Klient powinien podac swoje imie i nazwisko, adres do

korespondencji, rodzaj i date wystapienia nieprawidlowosci zwiazanej z funkcjonowaniem

Sklepu. 5. HAIR Republic Sp.z.o.o z siedziba przy Aleja Niepodległości 235/237/7 , 02-009 Warszawa, NIP 1133023779, REGON 387630110 KRS 0000869294 zobowiazuje sie do rozpatrzenia kazdej

reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie bylo mozliwe, do poinformowania w tym

okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§10 

RĘKOJMIA I REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

 2. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) wobec Klienta.

 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 1. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 4. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. Konsument, może jednak żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

 5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. 3

 6. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający na podstawie art. 561 Kodeksu cywilnego.

 7. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 8. Sprzedawca w terminie czternastu dni ustosunkuje się do oświadczenia Konsumenta o żądaniu obniżenia ceny lub oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub żądania Konsumenta wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądania Konsumenta usunięcia wady. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 10. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 11. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 12. W terminach określonych w Kodeksie Cywilnym Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od

wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 2. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

 3. Sprzedawca informuje o konieczności sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki może skutkować wstrzymaniem ewentualnej reklamacji. Ponadto dokonanie takiej weryfikacji znacznie usprawnia procedurę reklamacyjną.

 4. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Konsumenta. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego formularz reklamacyjny - Załącznik nr 2.

 5. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

23. Reklamacje należy kierować na adres: HAIR Republic Sp.z.o.o z siedziba przy Aleja Niepodległości 235/237/7 , 02-009 Warszawa, NIP 1133023779, REGON 387630110 KRS 0000869294 (dalej Hair Republic Sp.z.o.o lub Administrator)

24. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed

rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej

uzupełnienie we wskazanym zakresie.
25. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera

Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 

§11

Polityka prywatnosci

1. Postanowienia Ogolne.

Administratorem danych w serwisie qi-shop.pl (dalej Serwis) jest HAIR Republic Sp.z.o.o z siedziba przy Aleja Niepodległości 235/237/7 , 02-009 Warszawa, NIP 1133023779, REGON 387630110 KRS 0000869294 (dalej Hair Republic Sp.z.o.o lub Administrator).

Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest

Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie

danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w

szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych

Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru

telefonu, adres IP komputera.

1.1 Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

WykonanieUmowy Sprzedaży
lub umowy o
świadczenie
Usługi
Elektronicznej lub
podjęcie działań
na żądanie osoby,
której dane
dotyczą, przed
zawarciem w/w
umów
Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f)Rozporządzenia RODO
(prawnie uzasadniony
interes administratora) –
przetwarzanie jest
niezbędne do celów
wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów
Administratora –
polegających na dbaniu o
interesy i dobry
wizerunek
Administratora, jego
Sklepu Internetowego
oraz dążeniu do
sprzedaży Produktów
Dane są przechowywaneprzez okres istnienia
prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego
przez
Administratora, nie
dłużej jednak niż przez
okres przedawnienia
roszczeń Administratora w
stosunku do osoby, której
dane dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez
Administratora działalności
gospodarczej. Okres
przedawnienia określają
przepisy prawa, w
szczególności Kodeksu
Cywilnego (podstawowy
termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z
prowadzeniem działalności
gospodarczej wynosi trzy
lata, a dla Umowy
Sprzedaży dwa lata).
Administrator nie może
przetwarzać danych w celu
marketingu
bezpośredniego w
przypadku wyrażenia
skutecznego sprzeciwu w
tym zakresie przez osobę,
której dane dotyczą.
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a)Rozporz
ądzenia RODO
(zgoda)
– osoba, kt
órej
dane dotycz
ą, wyraziła
zgod
ę na przetwarzanie
swoich danych
osobowych w celach
marketingowych przez
Administratora
Dane przechowywane są
do momentu wycofania
zgody przez osob
ę, kt
órej
dane dotycz
ą na dalsze
przetwarzanie jej danych w
tym celu.
Prowadzenie ksiągpodatkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c)Rozporz
ądzenia RODO
w zw. z art. 86 § 1
Ordynacji podatkowej tj.
z dnia 17 stycznia 2017 r.
(Dz.U. z 2017 r. poz. 201
ze zm.)
– przetwarzanie
jest niezb
ędne do
wypełnienia obowiązku
prawnego cią
ż
ącego na
Administratorze
Danes
ą przechowywane
przez okres wymagany
przepisami prawa
nakazującymi
Administratorowi
przechowywanie ksiąg
podatkowych (do czasu
upływu okresu
przedawnienia
zobowiązania
podatkowego, chyba
że
ustawy podatkowe
stanowią inaczej).
Ustalenie,dochodzenie lub
obrona roszczeń
jakie mo
że
podnosić
Administrator lub
jakie mogą być
podnoszone
wobec
Administratora
Artykuł 6 ust. 1 lit. f)Rozporz
ądzenia RODO
(prawnie uzasadniony
interes administratora)

przetwarzanie jest
niezb
ędne do celów
wynikających z prawnie
uzasadnionych interes
ów
Administratora

polegających na
ustaleniu, dochodzeniu
lub obronie roszczeń,
jakie mo
że podnosić
Administrator lub jakie
mogą być podnoszone
wobec Administratora
Dane są przechowywaneprzez okres istnienia prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego
przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez
okres przedawnienia
roszczeń jakie mogą być
podnoszone wobec
Administratora
(podstawowy termin
przedawnienia dla
roszczeń wobec
Administratora wynosi
sześć lat).
Korzystanie zestrony Sklepu
Internetowego i
zapewnienie jej
prawidłowego
działania
Artykuł 6 ust. 1 lit. f)Rozporz
ądzenia RODO
(prawnie uzasadniony
interes administratora)

przetwarzanie jest
niezb
ędne do cel
ów
wynikających z
prawnie
uzasadnionych interes
ów
Administratora

polegających na
prowadzeniu i utrzymaniu
strony
Sklepu
Internetowego
Dane są przechowywane
przez okres istnienia
prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego
przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez
okres przedawnienia
roszczeń Administratora w
stosunku do osoby, kt
órej
dane dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez
Administratora
działalności
gospodarczej. Okres
przedawnienia okre
ślają
przepisy prawa, w
szczeg
ólno
ści Kodeksu
Cywilnego (podstawowy
termin przedawnienia dla
roszcze
ń związanych z
prowadzeniem działalno
ści
gospodarczej wynosi trzy

lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata)

Prowadzenie
statystyk i analiza
ruchu w Sklepie
Internetowym
Artykuł 6 ust. 1 lit. f)Rozporządzenia RODO
(prawnie uzasadniony
interes administratora) –
przetwarzanie jest
niezbędne do celów
wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów
Administratora –
polegających na
prowadzeniu statystyk i
analizie ruchu w Sklepie
Internetowym celem
poprawy funkcjonowania
Sklepu Internetowego i
zwiększenia sprzedaży
Produktów
Dane są przechowywaneprzez okres istnienia
prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego
przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez
okres przedawnienia
roszczeń Administratora w
stosunku do osoby, której
dane dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez
Administratora działalności
gospodarczej. Okres
przedawnienia określają
przepisy prawa, w
szczególności Kodeksu
Cywilnego (podstawowy
termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z
prowadzeniem działalności
gospodarczej wynosi trzy
lata, a dla Umowy
Sprzedaży dwa lata

1.2 Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

realizacji przepisów prawa,

realizacji Zamówienia, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych

reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,

działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez niego

odrębnej zgody.

Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na

przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i

realizację umów przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniem ust. 4).

Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty

elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest

ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem,

natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do

przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie

usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz

zgoda Klienta.

1.3 Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą

elektroniczną (przewoźnikowi i firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy). Dane osobowe

zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:

odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

1.4 Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może

nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w

zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez

zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,

żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one

niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już

zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami

prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego

zostały zebrane.

1.5 Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w

obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.

Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz

warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy

informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych

osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności

zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub

zniszczeniem.

W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej

drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone

korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do

ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera

mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,

nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas

systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres

URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o

przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do

informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących

błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.

Administrator nie wyznaczyl inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach

dotyczacych

przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw zwiazanych

z przetwarzaniem danych mozesz kontaktowac sie na adres email:

herbinkostiantyn@itte.one, lub pisemnie na adres: HAIR Republic Sp.z.o.o z siedziba przy Aleja Niepodległości 235/237/7 , 02-009 Warszawa, NIP 1133023779, REGON 387630110 KRS 0000869294.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza dane w oparciu o nastepujace podstawy prawne:

2.1 zgode udzielona przez osobe, ktorej dane dotycza (tak jest m.in. w przypadku zgod na

przetwarzanie danych w celach marketingowe mozliwych do udzielenia w Serwisie); 2.2

uzasadniony interes Administratora (tak jest w przypadkach szczegolowo opisanych w

regulaminach uslug dostepnych w serwisie; ta podstawa dotyczy w szczegolnosci tzw.

marketingu uslug wlasnych Administratora wobec Klientow Administratora, a takze w

przypadku koniecznosci przetwarzania danych w celach wypelniania obowiazkow w

postepowaniach podatkowych itp.);

2.3 niezbednosc przetwarzania do wykonania umowy zawartej przez Administratora z

Klientem korzystajacym z uslug dostepnych w Serwisie (jesli Klient zawiera z

Administratorem umowe dotyczaca swiadczenia uslug dostepnych w Serwisie, to w celu

wykonania tej umowy Administrator musi miec mozliwosc przetwarzania tych danych

Klienta, ktore sa w tym celu niezbedne).

Zakres przetwarzanych danych okreslaja szczegolowo regulaminy uslug dostepnych w

Serwisie.

Standardowo dane te obejmuja: imie, nazwisko, adres e-mail, adres kontaktowy, numer

telefonu, adres IP i inne oznaczenia identyfikujace zakonczenie sieci telekomunikacyjnej lub

system teleinformatyczny, z ktorego korzystal uzytkownik, informacje o rozpoczeciu,

zakonczeniu oraz zakresie kazdorazowego korzystania przez uzytkownika z uslugi

swiadczonej droga elektroniczna, informacje o skorzystaniu przez Uslugobiorce z uslug

swiadczonych droga elektroniczna. Dane te moga byc tez przetwarzane w ramach

technologii cookies i podobnych.

Okres przechowywania danych:

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgode, dane osobowe beda przetwarzane

do momentu jej wycofania.

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes Administratora dane

osobowe beda przetwarzane dla okreslonych celow do czasu zgloszenia sprzeciwu wobec

takiego przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o koniecznosc wykonania umowy dane

osobowe beda przechowywane do momentu przedawnienia roszczen z tytulu umowy/

swiadczenia uslug lub do momentu wygasniecia obowiazku przechowywania danych

wynikajacego z przepisow prawa, w szczegolnosci obowiazku przechowywania dokumentow

ksiegowych dotyczacych umowy.

Administrator planuje udostepnianie danych osobowych podmiotom osobom trzecim w

celach, o ktorych mowa powyzej/w celach marketingowych, jezeli osoba, ktorej dane

dotycza wyrazi zgode na okreslone cele marketingowe, dla ktorych niezbedne jest

udostepnienie danych. Ponadto dane moga byc przekazywane podmiotom przetwarzajacym

dane osobowe na zlecenie Administratora m. in. dostawcom uslug IT, podmiotom

przetwarzajacym dane w celu windykacji naleznosci, agencjom marketingowym, przy czym

takie podmioty przetwarzaja dane na podstawie umowy z Administratorem i wylacznie

zgodnie z jego poleceniami.

Zebrane dane osobowe nie beda przekazywane do odbiorcow znajdujacych sie w panstwach

poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia,

Liechtenstein i Norwegia).

Kazda osoba, ktorej dane dotycza, ma prawo dostepu do danych, sprostowania, usuniecia

lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do

przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO). W

zakresie, w jakim podstawa przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osobie, ktorej

dane dotycza przysluguje prawo cofniecia zgody. Cofniecie zgody nie ma wplywu na

zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej

wycofaniem.

Podanie danych osobowych w zwiazku z zawierana umowa / swiadczonymi na jej podstawie

uslugami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ñ bez podania

danych osobowych nie jest mozliwe zawarcie umowy / swiadczenie uslug.

Podanie danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w oparciu o udzielona zgode jest

dobrowolne, a brak zgody uniemozliwi realizacje dzialan objetych trescia danej zgody.

Administrator ma prawo udostepniac dane osobowe Uzytkownika oraz innych jego danych

podmiotom upowaznionym na podstawie wlasciwych przepisow prawa (np. organom

scigania).

§12. Pliki cookies

Serwis wykorzystuje technologie cookies i podobne. Cookies to niewielkie pliki tekstowe

wysylane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera

przegladarki. Kiedy przegladarka ponownie polaczy sie ze strona, witryna rozpoznaje rodzaj

urzadzenia, z którego laczy sie uzytkownik. Parametry pozwalaja na odczytanie informacji w

nich zawartych jedynie serwerowi, ktory je utworzyl. Cookies ulatwiaja wiec korzystanie z

wczesniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotycza typu wykorzystywanej

przegladarki, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy uslug internetowych, informacji o

czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesylanych do witryny za posrednictwem

formularza kontaktowego.

Zebrane dane sluza do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposob uzytkownicy korzystaja z

Serwisu, aby usprawniac jego funkcjonowanie zapewniajac bardziej efektywna i

bezproblemowa nawigacje.

W Serwisie wykorzystywane sa nastepujace rodzaje plikow cookies: niezbedne pliki cookies,

umozliwiajace korzystanie z uslug dostepnych w ramach

serwisu, np. uwierzytelniajace pliki cookies wykorzystywane do uslug wymagajacych

uwierzytelniania w ramach serwisu;

pliki cookies sluzace do zapewnienia bezpieczenstwa, np. wykorzystywane do wykrywania

naduzyc w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

wydajnosciowe pliki cookies, umozliwiajace zbieranie informacji o sposobie korzystania ze

stron internetowych serwisu;

analityczne pliki cookies umozliwiaja lepsze poznanie sposobu interakcji uzytkownika w

zakresie zawartosci strony internetowej, lepiej zorganizowac jego uklad. Cookies te

gromadza informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez uzytkownikow,

typie strony, z jakiej Uslugobiorca zostal przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie

wizyty na stronie. Informacje te sluza do opracowania statystyk korzystania ze strony

internetowej.

Pliki cookies mozna podzielic na dwie grupy:

sesyjne sa plikami tymczasowymi, ktore przechowywane sa w urzadzeniu koncowym

do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej). stale przechowywane sa w

urzadzeniu koncowym uzytkownika przez czas okreslony w parametrach plikow

cookies lub do czasu ich usuniecia przez uzytkownika.

Uzytkownik w kazdej chwili ma mozliwosc wylaczenia lub przywrocenia opcji gromadzenia

cookies poprzez zmiane ustawien w przegladarce internetowej.

Brak zmiany po stronie uzytkownika ustawien przegladarki jest rownoznaczny z wyrazeniem

zgody na zapisywanie w niej przez Administratora plikow cookies i podobnych oraz

odczytywanie informacji z takich plikow.

§13

Postanowienia koncowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporow powstalych pomiedzy HAIR Republic Sp.z.o.o z siedziba przy Aleja Niepodległości 235/237/7 , 02-009 Warszawa, NIP 1133023779, REGON 387630110 KRS 0000869294 a Klientem, ktory jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1]

Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sadom wlasciwym zgodnie z postanowieniami

wlasciwych przepisow Kodeksu postepowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporow powstalych pomiedzy HAIR Republic Sp.z.o.o z siedziba przy Aleja Niepodległości 235/237/7 , 02-009 Warszawa, NIP 1133023779, REGON 387630110 KRS 0000869294 a Klientem, ktory nie jest konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu

Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sadowi wlasciwemu ze wzgledu na

siedzibe [podmiotu prowadzacego sklep internetowy].

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o swiadczeniu uslug droga elektroniczna oraz inne

wlasciwe przepisy prawa polskiego.

ZWROTY

Maja Panstwo prawo do odstapienia od umowy kupna i zwrotu zakupionego produktu w

terminie do 14 dni od dnia odebrania przesylki bez podania przyczyny zwrotu. W tym

wypadku prosimy o przeslanie informacji mailowo na adres mailowy

herbinkostiantyn@itte.one lub pisemnie na adres: HAIR Republic Sp.z.o.o z siedziba przy Aleja Niepodległości 235/237/7 , 02-009 Warszawa, NIP 1133023779, REGON 387630110 KRS 0000869294By ulatwic zwrot towaru mozliwe jest skorzystanie z gotowego wzoru formularza.

Otrzymanie informacji o zwrocie potwierdzamy mailowo.

W przypadku odstapienia od umowy niezwlocznie zwracamy koszty zakupu towaru nie

pozniej niz 14 dni od dnia, w ktorym zostalismy poinformowani o zwrocie.

W przypadku wystapienia koniecznosci zwrotu srodkow za transakcje, dokonaną przez

klienta karta platnicza, sprzedajacy dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do

karty platniczej Zamawiajacego.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl